מורקס 71 בע"מ מתמחה בביצוע בדיקות
לא הורסות
(NDT) באמצעות מכשור
מתקדם וחדשני.

החברה מיישמת את שיטותיה לבדיקת מכלים,
ריתוכים, מכונות, אוניות, מטוסים ועוד - מבלי
להזיק לחלק הנבדק - תוך קבלת תוצאות
מהימנות ומדויקות בזמן אמת.

כניסה לאתר             Enter